Viktminskning

I viktminskningsprogrammet går vi igenom allmänt hälsotillstånd och en bakgrundsanalys, detta görs alltid av säkerhetsskäl. Vi tittar på din vardag och dina förutsättningar för att jag ska kunna skapa ett kostschema som fungerar för just dig och din situation. Du får med dig veckoschema med måltider och recept som är näringsberäknade och en färdig inköpslista samt vad man bör tänka på under programmet. I första hand syftar programmet till att öka kunskap för hälsa och det i sin tur leder till viktnedgång. Under programmets gång är jag din personliga rådgivare och du har möjlighet att kontakta mig för eventuella frågor hela tiden.

Programmet är indelat i 6 steg:

  1. Uppstartsmöte och kontakt
  2. Hemmauppgifter
  3. Bakgrundsanalys
  4. Återkoppling samt kostschema
  5. Veckouppföljning
  6. Avslut vid behandlingens sista dag

Detta ingår i programmet:

Genomlysning av hälsotillstånd
BMR med PAL beräkning
Veckoschema
Recept med näringsberäknat intag
Inköpslistor
Information om rekommenderad kost
Tydliga mål
Bättre hälsa
Bättre kostförståelse
Viktnedgång

Pågår i ca 4 veckor:

” Väljer man 2 veckorsprogrammet får du en grundförståelse om kost och en bra start i din viktminskningsresa ”

7 Näringsberäknade recept

Pågår i ca 6 veckor:

” Väljer man 4 veckorsprogrammet får du en grundförståelse om kost, 2 veckomenyer samt bra anpassad för din viktminskningsresa ”

14 Näringsberäknade recept

Pågår i ca 10 veckor:

” Väljer man 8 veckorsprogrammet får du en god grundförståelse om kost, 4 veckomenyer samt att du nu är bättre anpassad för din viktminskningsresa ”

28 Näringsberäknade recept

Pågår i ca 14 veckor:

” Väljer man 12 veckorsprogrammet får du en god grundförståelse om kost, 6 veckomenyer och du har nu deltagit i programmet i ca 3 månader och är väldigt bra anpassad för din viktnedgång och din fortsatta viktminskningsresa ”

42 Näringsberäknade recept