Viktminsknings-programmet

I viktminskningsprogrammet går vi igenom allmänt hälsotillstånd och en bakgrundsanalys, detta görs för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna skapa ett kostschema som fungerar för just dig och din situation. Du får med dig ett veckoschema med recept för kosthållning samt vad man bör tänka på under programmet.

Programmet är indelat i 4 steg:

  1. Bakgrundsanalys
  2. Återmatning samt kostschema
  3. Uppföljning var 3:e vecka
  4. Avslut vid behandlingens sista dag

Detta ingår i detta program