Sockerdetox

Socker finns överallt i vår vardag och det trycks in i de flesta livsmedel för att förbättra utseende och smak. Det används också som tillsats för att öka vårt begär efter produkten. Socker är en psykoaktiv drog som påverkar oss om vi inte får den. Har vi skapat ett beroende för socker så kan symptom som trötthet, huvudvärk, ilska uppkomma när vi inte får i oss det.

I detta program tittar vi på vad i vardagen som påverkar sockerbeteendet, vilka triggers som bidrar och hur vi ska kunna undvika dessa och sedan hur man framåt ska tänka för att inte falla tillbaka. Under programmets gång kan man kontakta mig när som helst.

Programmet är indelat i 4 steg:

  1. Uppstartsmöte och kontakt
  2. Hemmauppgifter
  3. Återkoppling samt kostschema
  4. Avslut vid behandlingens sista dag

Detta ingår i programmet:

Sockertest
Kostanalys
21 dagars kostschema
Lösningar för att undvika triggers
Bättre hälsa
Mindre eller inget sockersug