Om kostkontrollen

Jag

Jag heter Marcus Bohman och det är jag som driver kostkontrollen. Jag är certifierad kostrådgivare som även innefattar livsstils och sockerdetox coach. Jag vill hjälpa så många som möjligt med att äta rätt och ge upplysning om vad det är man stoppar i sig och hur man kan förbättra sin hälsa genom att ändra sitt matbeteende.

Under våren 2021 drabbades min dotter av leukemi och det var det som blev startpunkten för kostkontrollen. När detta inträffade så började jag djupdyka i vad det kan ha varit som orsakade hennes sjukdom och om det hade någon koppling till något som vi gjorde. Tyvärr vet man inte idag varför vissa får leukemi mer än att det är en celldelning som går fel och att kroppen inte lyckas med att ta bort denna felaktiga celldelning vilket gör att den sen delar sig ohämmat och utan behandling leder det till döden. Efter mina djupdykningar inom området var det enda som jag kunde knyta till sjukdomen att cancercellerna livnärde sig på socker och direkt började jag att titta på vilken kost vi hade haft hemma och om det hade bidragit till detta.

Efter att ha spenderat åtskilliga timmar på sjukhuset började jag läsa mig in på ämnet och jag ville veta mer, men det slutade inte där utan jag valde att ta en kurs i kostrådgivning och detta ledde sedan till att jag startade upp kostkontrollen. Jag vill hjälpa andra med att förstå vad som är bra kost och hur viktig kosten är för vår hälsa och välmående.