OM KOSTKONTROLLEN

Jag

Jag heter Marcus Bohman och det är jag som driver Kostkontrollen. Jag är certifierad kostrådgivare som även innefattar livsstils- och sockerdetox coach. Mitt mål är att hjälpa så många som möjligt med att äta rätt kost, förbättra kunskapen om kosten och hur du kan förbättra din hälsa genom att ändra matbeteende.

Under våren 2021 drabbades min dotter av leukemi och det var det som blev startpunkten för Kostkontrollen. När detta inträffade började jag djupdyka i vad det kan ha varit som orsakade hennes sjukdom och om det hade någon koppling till något som vi gjorde. Tyvärr vet man inte idag varför vissa får leukemi mer än att det är en celldelning som går fel och att kroppen inte lyckas med att ta bort denna felaktiga celldelningen, detta leder till att det börjar dela sig ohämmat och utan behandling leder det till döden. Efter djupdykningar inom området kunde jag bara knyta en sak till sjukdomen och det var att cancercellerna livnärde sig på socker. Efter detta började jag analysera vad vi hade ätit hemma och om det hade en koppling till just leukemi.

Efter att ha spenderat åtskilliga timmar på sjukhuset började jag läsa in mig på ämnet och ville veta mer. Det slutade dock inte där utan jag valde att ta en kurs i kostrådgivning och detta ledde sedan till att jag startade upp Kostkontrollen.