Om kostkontrollen

Jag

Jag heter Marcus Bohman och det är jag som har startat upp kostkontrollen. Under våren 2021 drabbades min dotter av leukemi och det var det som blev startpunkten för kostkontrollen. För mig som förälder så är barnen det viktigaste jag har och jag skulle göra allt för dem. När detta inträffade så började jag direkt titta på vad det kan ha varit som orsakade hennes sjukdom och om det hade en koppling till något som vi gjorde. Tyvärr vet man inte idag exakt varför vissa får leukemi mer än att det är en celldelning som går fel och kroppen lyckas inte lösa detta och den delar sig sen ohämmat och utan behandling leder det till döden. Efter mina djupdykningar inom området var det enda som jag kunde knyta till sjukdomen att cancercellerna livnärde sig på socker och direkt började jag att titta på vilken kost vi hade haft hemma och om det hade bidragit till detta.

Efter att ha spenderat åtskilliga timmar på sjukhuset började jag läsa mig in på området och jag ville veta mer, men det slutade inte där utan jag valde att ta en kurs i kostrådgivning och detta ledde sedan till att jag startade upp kostkontrollen. Jag vill hjälpa andra med att förstå vad som är bra kost och hur viktig kosten är för vår hälsa och välmående.

Jag är certifierad kostrådgivare som även innefattar livsstils och sockerdetox coach. Nu vill jag hjälpa så många som möjligt med att äta rätt och upplysa om vad det är man stoppar i sig.