BÖCKER

Nedan finner du min e-bok som är publicerad på Google play böcker. Denna version är på svenska och beskriver utförligt den 7-stegs metod som Kostkontrollen använder för viktnedgång med sina klienter.

Klicka på bilden för att komma till Google Play böcker.

Below is my published book in English.

Click on the picture to follow the link to Google play books.