Kostrådgivning är nu klassad som friskvård enligt skatteverket

Viktminskning

Jag hjälper dig med analyser och verktyg för att du ska kunna få en hållbar och hälsosam viktnedgång och bibehålla detta efter avslutat program.

Bulk, Deff, Viktökning

Jag hjälper dig använda rätt verktyg för att du ska kunna få en hållbar och hälsosam bulk, deff eller viktökning och bibehålla detta efter avslutat program.

Konsultera kostrådgivning

Jag hjälper dig med konsulterad kostrådgivning online för områden som du vill ha hjälp med för att du ska kunna få en hållbar och hälsosam livsstil.

Om

Kostkontrollen skapades av Marcus Bohman 2022 för att kunna hjälpa människor med kostrådgivning då viljan och medvetenheten har ökat att det vi äter påverkar oss och att vi vill ha så bra livskvalité som möjligt, men att man saknar kunskap om hur kroppen fungerar och hur man äter mer hälsosamt.

Lev hälsosamt