Tuesday, November 24, 2015

Nyttiga länkar om viktökning, viktminskning och hälsa

En resurslista med länkar till relevanta sidor som handlar om viktökning, viktminskning.
[Read More…]

Monday, November 9, 2015

Utmärkt Hälsa Börjar i Huvudet

När vi tänker på utmärkt hälsa är de första saker som vi förknippar det med fitness, motion och en balanserad kost. Även om dessa tre faktorer spelar roll i vår hälsa och välbefinnande, förbiser många av oss den högsta kraften som sinnet har för att ta hand om vår hälsa. Mind over materien är mer än bara en klatschig mening att få dig genom dessa svåra tider. Det är ett sätt att leva på som kan hjälpa oss att få utmärkt hälsa snabbare än om vi skulle motionera och bara gå på diet.
[Read More…]